Ceremonia Otwarcia

Ceremonia Otwarcia Kongresu odbędzie się w środę, 20 października 2021 r., o godzinie 16:00 w Hotelu Mercure (plac Dominikański 1, 50–159 Wrocław) oraz będzie transmitowana online w czasie rzeczywistym.
 

 

CEREMONIA OTWARCIA

20.10.2021 r.

 

16.00–16.15

Powitanie Gości, przemowa, przedstawienie Patronów Kongresu

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego V Kongresu Onkologii Polskiej

16.15–16.30

Odczytanie listu od Prezydenta RP, Patrona Honorowego Kongresu

16.30–16.40

Odczytanie listu od Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek

16.40–17.10

Wręczenie odznaczeń PTO za „zasługi na rzecz polskiej onkologii”

Odznaczeni:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski
prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
prof. dr hab. n. med. Marian Reinfuss

17.10–17.40

Wykład inauguracyjny
Historia polskiej onkologii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski

17.40–18.10

Wykład inauguracyjny
W radioterapii DAWKA traci prymat prognostyczny na rzecz wiodącej roli CZASU leczenia — dogmat czy kontrowersja?

prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

18.10–19.10

Dyskusja: Wspomnienie wybitnych onkologów, którzy odeszli w ostatnich latach

Copyrights © 2023 Via Medica