Opłaty

Opłatę należy zrealizować po dokonaniu rejestracji.

Opłata rejestracyjna Do 15.04.2021 r. Od 16.04.2021 r.
Opłata za uczestnictwo stacjonarne — członkowie PTO* 700 zł 700 zł

Opłata za uczestnictwo stacjonarne — lekarze niebędący członkami PTO*

900 zł 900 zł
E-pakiet — opłata za 1 dzień uczestnictwa 200 zł 200 zł
E-pakiet — lekarze 490 zł 600 zł
E-pakiet — członkowie PTO 370 zł 500 zł
E-pakiet — inne zawody medyczne 370 zł 500 zł
E-pakiet — studenci i pielęgniarki 50 zł 100 zł

*Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

REJESTRACJA

Opłata za uczestnictwo stacjonarne (członkowie PTO i lekarze niebędący członkami PTO) obejmuje:

 • udział w Kongresie i wystawie firm,
 • program oraz materiały kongresowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • poczęstunek,
 • identyfikator.

Opłata rejestracyjna e-pakiet dla lekarzy (członków PTO i lekarzy niebędących członkami PTO) obejmuje:

 • dostęp do transmisji online,
 • dostęp do materiałów kongresowych w formie elektronicznej,
 • program pdf,
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

Opłata rejestracyjna e-pakiet dla studentów, pielęgniarek oraz innych zawodów medycznych obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych online.

 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.
 

Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie*:
Pisemną rezygnację z udziału w kongresie należy zgłosić na adres Organizatora lub mailem na adres: kop@viamedica.pl.
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2023 Via Medica