Opłaty

Opłatę należy zrealizować po dokonaniu rejestracji.

Opłata rejestracyjna Do 15.04.2021 r. Od 16.04.2021 r.
E-pakiet — opłata za 1 dzień uczestnictwa 200 zł 200 zł
E-pakiet — lekarze 490 zł 600 zł
E-pakiet — członkowie PTO 370 zł 500 zł
E-pakiet — inne zawody medyczne 370 zł 500 zł
E-pakiet — studenci i pielęgniarki 50 zł 100 zł

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

REJESTRACJA

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych,
  • program kongresu,
  • certyfikat.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.
 

Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie*:
Pisemną rezygnację z udziału w kongresie należy zgłosić na adres Organizatora lub mailem na adres: kop@viamedica.pl.
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2021 Via Medica