Sala A — Tumska
16:00–19:10 Ceremonia Otwarcia Kongresu
więcej szczegółów
Sala B — Uniwersytecka
Sala C — Millenium IV
Sala D — Millenium V
Sala A — Tumska
08:30–09:20 Sesja „Perspektywy onkologii klinicznej”
więcej szczegółów
09:20–09:45 Przerwa
09:45–10:40 Sesja radioterapeutyczno-fizyczna
 
więcej szczegółów
10:40–11:00 Przerwa
11:00–12:00 Sesja plenarna międzynarodowa — część I
więcej szczegółów
12:00–13:00 Przerwa na lunch
13:00–15:00 Sesja plenarna międzynarodowa — część II
Edukacyjno-naukowa sesja międzynarodowa:

Immunologia nowotworów
 
więcej szczegółów
15:00–15:20 Przerwa
15:20–16:20 Sesja międzynarodowa:
Humoralna immunoterapia nowotworów
więcej szczegółów
16:20–16:30 Przerwa
16:30–17:30 Sesja uroonkologiczna — część I
 
więcej szczegółów
17:30–17:40 Przerwa
17:40–18:40 Sesja edukacyjna — debata Konsultantów Krajowych nt. kształcenia specjalizacyjnego
więcej szczegółów
Sala B — Uniwersytecka
08:30–09:30 Sesja epidemiologiczna
 
więcej szczegółów
09:30–09:45 Przerwa
09:45–10:40 Sesja ginekologiczna
 
więcej szczegółów
10:40–11:00 Przerwa
12:00–13:00 Przerwa na lunch
15:20–16:20 Sesja „Diagnostyka obrazowa”
 
więcej szczegółów
16:20–16:30 Przerwa
16:30–17:30 Sesja „Nowotwory głowy i szyi”
 
więcej szczegółów
17:30–17:40 Przerwa
17:40–18:40 Sesja „Rehabilitacja onkologiczna”
więcej szczegółów
Sala C — Millenium IV
08:30–09:30 Sesja onkologii pediatrycznej
 
więcej szczegółów
09:30–09:45 Przerwa
09:45–10:40 Sesja „Czas w onkologii’’
 
więcej szczegółów
10:40–11:00 Przerwa
12:00–13:00 Przerwa na lunch
15:20–16:20 Sesja nowotworów skóry
 
więcej szczegółów
16:20–16:30 Przerwa
16:30–17:30 Sesja opieki paliatywnej
 
więcej szczegółów
17:30–17:40 Przerwa
17:40–18:40 Sesja farmako-ekonomiczna
 
więcej szczegółów
Sala D — Millenium V
09:30–09:45 Przerwa
09:45–10:40 Sesja doniesień ustnych — część I
więcej szczegółów
10:40–11:00 Przerwa
11:00–12:00 Sesja satelitarna firmy Varian Medical Systems/Siemens Healthineers
Nowoczesna radioterapia — siła synergii

 
więcej szczegółów
12:00–13:00 Sesja satelitarna firmy Brainlab Solutions
An end-to-end workflow with follow up analysis for stereotactic radiosurgery
więcej szczegółów
15:20–16:20 Sesja satelitarna firmy Roche
Korzyści z form podskórnych leków — różne perspektywy

 
więcej szczegółów
16:20–16:30 Przerwa
16:30–17:00 Sesja satelitarna firmy Novartis
więcej szczegółów
17:00–17:40 Przerwa
17:40–18:40 Sesja satelitarna firmy IPSEN
Diagnostyka i leczenie chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym
więcej szczegółów
Sala A — Tumska
08:30–09:30 Sesja raka płuca
Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiej Grupy Raka Płuca: Rak płuca w XXI wieku

 
więcej szczegółów
09:30–09:40 Przerwa
09:40–11:10 Sesja plenarna systemowa
z udziałem Ministra Zdrowia
 
więcej szczegółów
11:10–11:30 Przerwa
11:30–12:30 Sesja radioterapeutyczna PTRO — część I
 
więcej szczegółów
12:30–13:30 Przerwa na lunch
13:30–14:30 Sesja radioterapeutyczna PTRO — część II
 
więcej szczegółów
14:30–14:40 Przerwa
14:40–15:40 Wykład plenarny:
Immunoterapia przeciwnowotworowa — optymalne wykorzystanie
więcej szczegółów
15:40–16:00 Przerwa
16:00–17:00 Sesja „Nowe wytyczne dotyczące
diagnostyki i leczenia raka
wątrobowo-komórkowego”
więcej szczegółów
17:00–17:20 Przerwa
17:20–18:20 Sesja nowotworów dolnego odcinka pokarmowego
więcej szczegółów
18:20–18:30 Przerwa
18:30–19:30 Sesja raka płuca
Inhibitory szlaku ALK w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca


 
więcej szczegółów
Sala B — Uniwersytecka
08:30–09:30 Sesja „Diagnostyka i leczenie
nowotworów o nieznanym
punkcie wyjścia”
więcej szczegółów
09:30–09:40 Przerwa
11:10–11:30 Przerwa
11:30–12:30 Sesja nowotworów neuroendokrynnych
więcej szczegółów
12:30–13:30 Przerwa na lunch
13:30–14:30 Sesja „Nowoczesne izotopowe metody
diagnostyczne i terapeutyczne
w onkologii”
więcej szczegółów
14:30–14:40 Przerwa
15:40–16:00 Przerwa
16:00–17:00 Sesja „Mięsaki — nowotwory tkanek
miękkich”

 
więcej szczegółów
17:00–17:20 Przerwa
17:20–18:20 Sesja kardioonkologiczna
 
więcej szczegółów
18:20–18:30 Przerwa
18:30–19:30 Sesja czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology
więcej szczegółów
Sala C — Millenium IV
08:30–09:30 Debata PTO i PTMR: Opieka nad pacjentem po leczeniu onkologicznym
więcej szczegółów
09:30–09:40 Przerwa
11:10–11:30 Przerwa
11:30–12:30 Sesja PTO i Agencji Badań Medycznych
Znaczenie Agencji Badań Medycznych dla rozwoju innowacyjnej onkologii 
potrzeby i plany
więcej szczegółów
12:30–13:30 Przerwa na lunch
13:30–14:30 Sesja „Nowoczesne terapie w leczeniu
chorych na chłoniaki”

 
więcej szczegółów
14:30–14:40 Przerwa
15:40–16:00 Przerwa
16:00–17:00 Sesja PTO i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 
więcej szczegółów
17:00–17:20 Przerwa
17:20–18:20 Sesja Value Based Cancer Care/Onkologia
 
więcej szczegółów
18:20–18:30 Przerwa
18:30–19:30 Sesja Organizacji Pacjentów
 
więcej szczegółów
Sala D — Millenium V
08:30–09:30 Sesja doniesień ustnych — część II
więcej szczegółów
09:30–09:40 Przerwa
11:10–11:30 Przerwa
11:30–12:30 Sesja satelitarna firmy Lilly
Czy skuteczna terapia raka piersi musi być toksyczna? Doświadczenia kliniczne ze stosowania abemacyklibu

 
więcej szczegółów
12:30–13:30 Przerwa na lunch
13:30–14:15 Sesja firmy BMS
Skuteczność, która trwa — terapia skojarzona Opdivo + Yervoy w różnych typach nowotworów
więcej szczegółów
14:15–14:30 Wykład sponsorowany firmy Novartis
Dylematy w leczeniu uzupełniającym chorych na czerniaka
więcej szczegółów
14:30–14:40 Przerwa
14:40–15:40 Sesja satelitarna firmy Pfizer
Od badań klinicznych do danych z codziennej praktyki klinicznej — palbocyklib w leczeniu HR+/HER2- raka piersi
więcej szczegółów
15:40–16:00 Przerwa
16:00–16:45 Sesja satelitarna firmy Amgen
Jak optymalnie wykorzystać dostępne opcje leczenia systemowego chorych na raka jelita grubego?
więcej szczegółów
17:00–17:10 Przerwa
17:10–18:00 Sesja satelitarna firmy Gilead
 
więcej szczegółów
18:20–18:30 Przerwa
Sala A — Tumska
08:30–09:30 Sesja fizyczno-techniczna
więcej szczegółów
09:30–09:50 Przerwa
09:50–10:50 Sesja „Diagnostyka
molekularno-genetyczna. Zastosowanie genetyki molekularnej
w praktyce/onkologia precyzyjna”
więcej szczegółów
10:50–11:00 Przerwa
11:00–12:00 Sesja „Współczesnej diagnostyki
genetyczno-molekularnej”
więcej szczegółów
12:00–13:00 Sesja raka piersi
 
więcej szczegółów
13:00–13:15 Zakończenie Kongresu
Sala B — Uniwersytecka
08:30–09:30 Sesja Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
 
więcej szczegółów
09:30–09:50 Przerwa
09:50–10:50 Sesja „Choroba oligometastatyczna”
więcej szczegółów
10:50–11:00 Przerwa
11:00–12:00 Sesja „Ból u pacjenta z nowotworem”
więcej szczegółów
12:00–13:00 Sesja uroonkologiczna — część II
 
więcej szczegółów
Sala C — Millenium IV
08:30–09:30 Sesja „Profilaktyczna prewencja
pierwotna i wtórna” — część 1
więcej szczegółów
09:30–09:50 Przerwa
09:50–10:50 Sesja „Profilaktyczna prewencja
pierwotna i wtórna” — część 2
więcej szczegółów
10:50–11:00 Przerwa
11:00–12:00 Sesja nowotworów OUN (Nowotwory mózgu i kręgosłupa)
więcej szczegółów
12:00–13:00 Sesja Wspólna Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 
więcej szczegółów
Sala D — Millenium V