Program bezpłatnej Sesji online

BEZPŁATNA REJESTRACJA NA SESJĘ PEO

 

 

 

Dzień I

22.10.2021 r.

 

12.00–12.10

Wykład inauguracyjny

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

12.10–12.20

Wykład inauguracyjny

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

12.20–13.20

Onkologia kliniczna

12.20–12.40

Stosowanie leków przeciwnowotworowych w przypadku współwystępowania chorób układu sercowo-naczyniowego

dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

12.40–13.00

Onkokardiologia — rola pielęgniarki

dr n. o zdr. Marta Wleklik

13.00–13.20

Bezpieczne stosowanie immunoterapii

dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż

13.20–14.20

Chirurgia onkologiczna

13.20–13.40

Kojarzenie leczenia chirurgicznego i systemowego na przykładzie czerniaków skóry i mięsaków tkanek miękkich

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

13.40–14.00

Pielęgnacja ran u pacjentów onkologicznych

mgr Izabela Kuberka

14.00–14.20

Pielęgnacja i rekonwalescencja pacjenta po wyłonieniu stomii

mgr Małgorzata Bocheńska

14.20–14.30

PRZERWA

14.30–15.10

Radioterapia onkologiczna

14.30–14.50

Nowe technologie — perspektywy
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

14.50–15.10

Radiochemioterapia nowotworów płuca i klatki piersiowej

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

15.10–15.50

Onkologia geriatryczna

15.10–15.30

Leczenie nowotworów u pacjentek starszych — rak piersi

dr n. med. Roman Dubiański

15.30–15.50

Ocena geriatryczna i jej znaczenie kliniczne w onkologii

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

15.50–16.00

PRZERWA

16.00–17.00

Medycyna paliatywna

16.00–16.20

Postępowanie w zaostrzonym bólu onkologicznym

prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

16.20–16.40

Wskazania i zastosowanie medycznej marihuany w onkologii

dr n. med. Jerzy Jarosz

16.40–17.00

Pielęgnacja pacjenta leżącego
dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

17.00–17.40

Żywienie kliniczne

17.00–17.20

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

17.20–17.40

Zasady diety u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym

dr n. med. Iwona Sajór

 

 

DZIEŃ II

23.10.2021 r.

 

10.00–10.40

Wstęp

10.00–10.20

Perspektywy rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego

dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor

10.20–10.40

Współpraca w zespole interdyscyplinarnym

dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz

10.40–11.40

Onkologia dziecięca

10.40–11.00

Przyszłość onkologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

11.00–11.20

Odległe następstwa leczenia nowotworów złośliwych u dzieci

dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan

11.20–11.40

Immunoterapia w chorobach nowotworowych dzieci

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

11.40–12.40

Hematoonkologia

11.40–12.00

Inwazyjna choroba grzybicza

prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

12.00–12.20

Ostra białaczka szpikowa — powikłania choroby i leczenie

dr hab. n. med. Agnieszka Pluta

12.20–12.40

Leczenie wspomagające jako integralna część terapii chorych na szpiczaka plazmocytowego

prof. dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

12.40–12.50

PRZERWA

12.50–13.50

Ginekologia onkologiczna

12.50–13.10

Nowotwory w ciąży

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

13.10–13.30

Zachowywanie płodności u pacjentek onkologicznych

prof. dr hab. n. med. Robert Jach

13.30–13.50

Operacyjne leczenie w ginekologii onkologicznej w asyście robota da Vinci

dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk

13.50–14.50

Urologia onkologiczna

13.50–14.10

Operacyjne leczenie w urologii onkologicznej w asyście robota da Vinci

dr n. med. Paweł Salwa

14.10–14.30

Zachowanie płodności u chorych na raka jądra

dr hab. n. med. Jakub Kucharz

14.30–14.50

Rola pielęgniarki w zespole opieki nad chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego
dr hab. n. med. Roman Sosnowski, prof. NIO-PIB

14.50–15.00

PRZERWA

15.00–15.40

Dermatoonkologia

15.00–15.20

Trudne przypadki toksyczności skórnych

dr hab. n. med. Joanna Czuwara

15.20–15.40

Diagnostyka i różnicowanie zmian barwnikowych

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO-PIB

15.40–16.20

Rehabilitacja onkologiczna

15.40–16.00

Procedury fizjoterapeutyczne stosowane przy rehabilitacji chorych z obrzękiem limfatycznym

dr hab. Iwona Malicka, prof. AWF

16.00–16.20

Rehabilitacja chorych na nowotwory układu oddechowego
dr n. o kult. fiz. Hanna Tchórzewska-Korba

16.20–17.20

Psychoonkologia

16.20–16.40

Depresja a choroba onkologiczna

dr n. med. Mariola Kosowicz

16.40–17.00

Życie po nowotworze — praktyczne aspekty wsparcia pacjenta

mgr Kinga Bystrek

17.00–17.20

Ocena poziomu natężenia stresu u pacjentek leczonych z powodu raka piersi operowanych pierwotnie i po leczeniu systemowym neoadiuwantowym

mgr Agnieszka Szemiel

Copyrights © 2023 Via Medica