Sesja plakatowa

1806

1806

Nowoczesne techniki weryfikacji ułożeń chorych leczonych na aparacie CyberKnife – prezentacja technik.

Krzysztof Szczepanik, Bożena Jochymek, Łukasz Kleszyk, Aleksandra Grządziel, Ewa Telka

1807

1807

Wstępna ocena wyników weryfikacji dozymetrycznej stereotaktycznej hipofrakcjonowanej radiochirurgii (SHRS) CyberKnife pojedynczych i mnogich przerzutów do kręgosłupa.

Krzysztof Szczepanik, Marek Kijonka, Sławomir Blamek

1808

1808

Wykrywalność złotych markerów GoldAnchor® zaimplantowanych w wątrobie, w trakcie zrobotyzowanej mikrochirurgii CyberKnife.

Krzysztof Szczepanik, Ewa Telka, Łukiasz Kleszyk, Bożena Jochymek, Aleksandra Grządziel

1810

1810

Chemioradioterapia z konsolidacją Durvalumabem miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka płuc- wstępne wyniki realizacji planu leczenia

Ewa Chmielowska, Anna Krause, Monika Olejniczak, Beata Domke, Wioletta Starzec, Sylwia Złotkowska-Pogoda, Ewa Pietrzak-Pajor, Michał Spych

1811

1811

Spontaniczna remisja przerzutów raka nerki z klatki piersiowej po nefrektomii - opis przypadku

Mateusz Malik, Maciej Michalak, Lubomir Bodnar

1812

1812

Skuteczność przeciwbólowa napromieniania połowy ciała (HBI) u pacjentów z mnogimi przerzutami kostnymi

Arkadiusz Osadnik, Adam Kluska, Jolanta Łuniewska-Bury, Paweł Matysiak, Natalia Tracz, Jacek Fijuth

1813

1813

Analiza mutacji germinalnych w genach MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 skorelowana z rodowodowo-kliniczną predyspozycją do pojawienia się raka piersi.

Magdalena Kalinowska-Herok, Jolanta Pamuła-Piłat, Anna Fiszer-Kierzkowska, Karolina Tęcza, Magdalena Mazur, Dorota Kula, Iwona Domińczyk, Małgorzata Oczko-Wojciechowska

1816

1816

Hepatotoksyczność immunoterapii inhibitorami punktów kontrolnych wśród pacjentów leczonych z powodu czerniaka oraz raka nerki - próba określenia czynników predykcyjnych

Zbyszko Chowaniec, Natasza Kempa-Kamińska, Mateusz Malik, Emilia Filipczyk-Cisarż

1817

1817

MikroRNA w leczeniu pacjentów z nowotworami urologicznymi

Edyta Marta Borkowska, Tomasz Konecki, Michał Pietrusiński, Maciej Borowiec, Zbigniew Jabłonowski

1818

1818

Jaki wpływ na wyniki radykalnej radioterapii u chorych na raka gruczołu krokowego mają czynniki histopatologiczne i ich ocena?

Wojciech Majewski, Dariusz Lange, Agata Stanek-Widera, Bartosz Itrych, Tomasz Krzysztofiak, Michał Jarząb, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Rafał Tarnawski

1820

1820

Program profilaktyczny a leczenie skojarzone raka głowy i szyi. Analiza szpitalnej bazy danych

Ewa Chmielowska, Monika Olejniczak, Beata Domke, Anna Krause, Wioletta Starzec, Sylwia Złotkowska-Pogoda, Ewa Pietrzak-Pajor, Michał Spych, Beata Pawłowska-Sendułka

1824

1824

Azoospermia a nowotwory jąder

Jan Karol Wolski, Grzegorz Kapuściński, Jacek Judycki, Dariusz Starczewski, Bogdan Biarda, Karina Gawron, Robert Wyban, Magda Niedbała, Bartosz Sierakowski, Joanna Ostrowska, Marcin Ligaj, Katarzyna Kozioł, Ewa Stachowiak, Krzysztof Papis, Jolanta Urbańczyk, Agnieszka Suchecka, Piotr Lewandowski

1825

1825

Weryfikacja stołu terapeutycznego w systemie planowania leczenia

Łukasz Szczurek, Dawid Dybionka

1827

1827

Respiratory Tracking System - metoda budowania modelu synchronizacji oddechowej w systemie CyberKnife podczas napromieniania przerzutu do wątroby-prezentacja metody.

Krzysztof Szczepanik, Aleksandra Grządziel, Bożena Jochymek, Ewa Telka

1831

1831

Zastosowanie aplikacji do regulacji oddechu w procesie psychoterapii i wspierania chorych onkologicznych, którzy przebyli COVID-19

Alicja Heyda, Andrzej Wygoda, Krzysztof Składowski

1832

1832

Nietypowe fuzje IGH/IGK i IGH/IGL w chłoniakach B-komórkowych

Katarzyna Wojtkowska, Barbara Pieńkowska-Grela, Renata Woroniecka, Jolanta Rygier, Natalia Maławska, Aleksandra Kotyl, Beata Grygalewicz

1833

1833

Współwystępowanie trisomii chromosomów nieparzystych i cytogenetycznych czynników złego rokowania t(4;14) i delecji TP53 w szpiczaku plazmocytowym

Natalia Maławska, Renata Woroniecka, Barbara Pieńkowska-Grela, Jolanta Rygier, Katarzyna Wojtkowska, Aleksandra Kotyl, Beata Grygalewicz

1834

1834

Zarządzanie procesem organizacji radioterapii przy użyciu systemu InSightive: optymalizacja, ocena i weryfikacja.

Maciej Raczkowski, Marzena Janiszewska, Tomasz Siudziński, Adam Maciejczyk

1835

1835

Zastosowanie wiązki protonowej w leczeniu nerwiaka węchowego zarodkowego

Anna Patla, Elżbieta Pluta, Tomasz Skóra, Dominika Wojton-Dziewońska, Agnieszka Chrostowska, Konrad Urbanek, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Emilia Krzywonos, Mariusz Wszołek, Eleonora Góra, Kamil Kisielewicz, Damian Kabat, Renata Kopeć

1836

1836

Optymalizacja kontroli jakości akceleratora Halcyon.

Maciej Raczkowski, Marzena Janiszewska, Tomasz Siudziński, Adam Maciejczyk

1837

1837

Zastosowanie RapidPlan w optymalizacji planowania leczenia dla pacjentów z rozpoznaniem raka stercza.

Tomasz Siudziński, Marzena Janiszewska, Maciej Raczkowski, Adam Maciejczyk

1839

1839

Radykalna radioterapia z „długą” hormonoterapią u mężczyzny z zaawansowanym miejscowo rakiem gruczołowym prostaty z mnogimi przerzutami w płucach, ze wznowa biochemiczną i „izolowaną” progresją zmian w płucach po 4- latach od leczenia radykalnego (jednonarządowa wieloogniskowa choroba metastatyczna). Opis przypadku

Marcin Stępień, Andrzej Kołodziejczyk, Jarosław Kubielas

1840

1840

Migracja stopni zaawansowania nowotworów szyjki macicy według klasyfikacji FIGO z roku 2009 i 2018.

Marcin Stępień

1841

1841

Rola i miejsce radykalnej skojarzonej radio-chemioterapii w leczeniu nieoperacyjnego zaawansowanego raka sromu u kobiet, z zachowaniem dobrej jakości życia – na podstawie opisu 2 przypadków.

Marcin Stępień

1843

1843

Molekularne, kliniczno-patologiczne i laboratoryjne czynniki prognostyczne u chorych na raka piersi w wieku powyżej 65 lat.

Joanna Huszno, Zofia Kołosza, Jolanta Mrochem-Kwarciak, Ewa Grzybowska

1844

1844

Wiedza i zachowania Wielkopolan w zakresie skuteczności szczepień osób dorosłych p/grypie i pneumokokom

Agnieszka Dyzmann-Sroka

1845

1845

Wiedza i postawy Polaków w zakresie nowotworów złośliwych skóry

Agnieszka Dyzmann-Sroka

1846

1846

Obecność wariantu o nieznanym znaczeniu (VUS) genu TP53 u chorej z rozpoznaniem raka piersi – opis przypadku

Joanna Huszno, Artur Zajkowicz, Magdalena Mazur, Jolanta Pamuła Piłat, Anna Fiszer-Kierzkowska, Małgorzata Oczko Wojciechowska

1849

1849

Unikalny chemiouwrażliwiający wpływ niskich dawek frakcyjnych promieniowania jonizującego na cisplatynę w komórkach raka szyjki macicy

D. Słonina, D. Kabat, B. Biesaga, D. Szeliga, W. Szatkowski

1850

1850

10-letnie doświadczenie w stosowaniu Pozytronowej Tomografii Emisyjnej z zastosowaniem analogów somatostatyny znakowanych galem 68 (PET/CT Ga 68 DOTA-TATE) u pacjentów z rozpoznaniem nerwiaka węchowego w diagnostyce, planowaniu leczenia oraz obserwacji po leczeniu.

Andrzej Jarząbski, Grzażyna Łapińska, Grzażyna Łapińska, Andrzej Kawecki, Dorota Kiprian

1853

1853

Rak piersi w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej w województwie dolnośląskim

Bartłomiej Szynglarewicz, Rafał Matkowski, Piotr Kasprzak, Bartosz Dołęga-Kozierowski, Rafał Szulc, Tomasz Michalik, Krystyna Słupianek, Barbara Oleszkiewicz, Piotr Żukrowski, Jerzy Błaszczyk, Paweł Zawadzki, Adam Maciejczyk

1854

1854

Edukacja terapeutyczna w Dolnośląskim Centrum Onkologii

Elżbieta Garwacka-Czachor, Paweł Zawadzki, Adam Maciejczyk

1855

1855

Koordynacja leczenia onkologicznego w opinii pacjentów i koordynatorów

Elżbieta Garwacka-Czachor, Iwona Dudzic, Karolina Kamińska, Adam Maciejczyk

1856

1856

Wytyczne realizacji technik SBRT wg międzynarodowych zaleceń ICRU 91.

Marzena Janiszewska, Maciej Raczkowski, Tomasz Siudziński, Adam Maciejczyk

1857

1857

Częstość występowania wariantu patogennego BRAF V600 w materiale od pacjentów leczonych z powodu czerniaka w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Izabela Łaczmańska, Dagmara Michałowska, Marcin Ziętek, Aleksandra Zagrabska, Mariola Semeniuk, Dorota Blomka, Ewelina Czykałko, Mariola Abrahamowska, Ewelina Iwaneczko, Ireneusz Pawlak, Adam Maciejczyk

1858

1858

Analiza mutacji somatycznych w genach KRAS, NRAS, BRAF w tkance guza nowotworowego u 607 pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego leczonych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Dagmara Michałowska, Izabela Łaczmańska, Emilia Filipczyk-Cisarż, Dorota Blomka, Aleksandra Zagrabska, Ewelina Czykałko, Mariola Semeniuk, Mariola Abrahamowska, Ewelina Iwaneczko, Ireneusz Pawlak, Adam Maciejczyk

1859

1859

Chirurgia ratująca w nowotworach głowy i szyi: kwalifikacja, leczenie, powikłania i wnioski

Anna Mydlak, Jakub Zwoliński, Dorota Kiprian, Andrzej Kawecki, Karolina Buchajska, Olga Lenartowicz

1860

1860

Ocena ekspresji genów związanych z hydroksymetylacją DNA w glejaku wielopostaciowym

Aneta Brągiel-Pieczonka, Gabriela Lipka, Angelika Stapińska-Syniec, Michał Czyżewski, Katarzyna Żybura-Broda, Michał Sobstyl, Marcin Rylski, Marta Grabiec

1861

1861

Częstość infekcji COVID-19 i jej wpływ na kontynuację leczenia onkologicznego - jednoośrodkowa ocena retrospektyna

Joanna Ratuszyńska, Marek Szwiec, Anna Gwara, Marcin Napierała, Paweł Smoliński, Diana Cząstkiewicz-Trawińska, Krzysztof Krasowski, Amadeusz Polak

1862

1862

Brak nadekspresji CD44 i zastosowanie jednoczesnej chemioradioterapii z cisplatyną jako niezależne pozytywne czynniki prognostyczne u chorych na HPV16(+) raka płaskonabłonkowego gardła środkowego

Beata Biesaga, Marta Kołodziej-Rzepa, Anna Janecka-Widła, Dorota Słonina, Marcin Przewoźnik, Anna Mucha-Małecka

1863

1863

Prognostyczny potencjał ekspresji wybranych markerów komórek macierzystych u chorych na płaskonabłonkowego raka gardła środkowego

Marta Kołodziej-Rzepa, Anna Mucha-Małecka, Dorota Słonina, Beata Biesaga

1866

1866

Całkowita regresja raka gruczołowego płuca, ALK dodatniego w stadium rozsiewu po 3 kursach alektynibu.

Aneta Kowal, Izabella Dębicka, Marcin Gołecki

1867

1867

Bardzo dobra odpowiedź na pembrolizumab w pierwszej linii – co dalej?

Aneta Kowal, Izabella Dębicka, Marcin Gołecki

1868

1868

Charakterystyka kliniczna pacjentek z mutacjami w genie PALB2.

Małgorzata Lisik, Magdalena Kalinowska-Herok, Jolanta Pamuła-Piłat, Karolina Tęcza, Magdalena Mazur, Artur Zajkowicz, Joanna Łanuszewska, Iwona Domińczyk, Anna Fiszer-Kierzkowska

1869

1869

Jakość głosu u pacjentów po chirurgicznym wytworzeniu przetoki głosowej tchawiczo-przełykowej - analiza kliniczno - akustyczna 240 wszczepionych protez.

Monika Świderek-Kliszewska, Jarosław Markowski, Wojciech Smółka, Jan Pilch, Jarosław Paluch

1870

1870

Analiza mutacji PIK3CA oraz ekspresji białek szlaku EGFR/PI3K/Akt/mTOR u chorych na HPV16 pozytywne i HPV negatywne płaskonabłonkowe nowotwory terenu głowy i szyi

Anna Janecka-Widła, Kaja Majchrzyk, Dorota Słonina, Anna Mucha-Małecka, Beata Biesaga

1871

1871

Rak pęcherza moczowego 17 lat po brachy-radio-chemioterapii raka szyjki macicy NK

Norbert Kopeć

1872

1872

Wolny płat promieniowy w materiale Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Monika Paszkowska, Anna Mydlak, Jakub Zwoliński, Jacek Korzon, Dorota Kiprian, Adam Gałązka, Andrzej Kawecki

1874

1874

Ocena skuteczności i tolerancji stereotaktycznej radioterapii (SBRT) pacjentów z potwierdzoną wznową raka gruczołu krokowego leczonych w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie

Elżbieta Pluta, Anna Patla, Anna Szałachwij, Kacper Celarek, Agata Pękala

1875

1875

Powtórna radioterapia wiązką protonową u chorych z nawrotem lokoregionalnym lub drugim pierwotnym nowotworem w obszarze poprzednio napromienianym.

Elżbieta Pluta, Anna Patla, Tomasz Skóra, Agnieszka Chrostowska, Konrad Urbanek, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Dominika Wojton-Dziewońska, Emilia Krzywonos, Mariusz Wszołek, Eleonora Góra, Kamil Kisielewicz, Renata Kopeć, Damian Kabat

1876

1876

Ocena skuteczności radioterapii w leczeniu bolesnych łagodnych chorób układu kostnego

Elżbieta Pluta, Piotr Madej, Michał Ciepiela, Magdalena Michta, Anna Mucha-Małecka, Anna Patla, Renata Wróbel-Radecka

1879

1879

Rak z komórek Merkla w obrębie ślinianki przyusznej - opis przypadku i omówienie literatury.

Anna Długosz-Karbowska, Katarzyna Kasperczyk, Eliza Działach, Agata Stanek-Widera, Dariusz Lange, Jarosław Markowski

1880

1880

Diagnostyka mutacji germinalnych genów BRCA1/2 (gmBRCA1/2) w leczeniu raka piersi – ocena świadomości i codziennej praktyki klinicznej onkologów w Polsce.

Michał Jarząb, Aleksandra Łacko, Adam Maciejczyk, Rafał Matkowski, Elżbieta Senkus-Konefka, Bartosz Wasąg, Karolina Wieruszewska-Kowalczyk

1881

1881

Rzadka lokalizacja nerwiaków osłonkowych w obrębie odcinka szyjnego nerwu błędnego - opis przypadków

Jarosław Markowski, Wojciech Smółka, Katarzyna Kasperczyk, Joanna Symela-Kaspera

1882

1882

Radioterapia adaptacyjna w leczeniu chorych na nowotwory rejonu głowy i szyi – czy powinna być standardem postępowania?

Dorota Kiprian, Mariusz Gruda, Magdalena Murawska, Andrzej Jarzabski, Izabela Sochaj-Sanaluta, Andrzej Kawecki

1883

1883

Zastosowanie brachyterapii w leczeniu ratunkowym wznowy raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi.

Jarosław Markowski, Jarosław Paluch, Robert Kwiatkowski, Mariusz Brąclik

1884

1884

Zastosowanie aplikacji mobilnej do monitorowania skutków ubocznych chemioterapii raka piersi

Grażyna Suchodolska, Monika Puchowska, Elżbieta Senkus

1885

1885

 Zastosowanie brachyterapii śródtkankowej planowanej w oparciu o MR w leczeniu wznowy raka sromu

Robert Kwiatkowski, Mariusz Brąclik, Dorota Nenko

1886

1886

zastosowanie brachyterapii sródtkankowej zaawansowanego raka szyjki macicy, planowanej w oparciu o MR

Robert Kwiatkowski, Mariusz Brąclik

1887

1887

Zastosowanie linearnego staplera TA (ang. thoracoabdominal) celem plastyki gardła, u Pacjentów poddanych zabiegowi totalnej laryngektomii.

Karolina Bieńkowska-Pluta, Adam Gałązka, Jakub Zwoliński, Andrzej Kawecki

1890

1890

Agresywny przebieg raka prostaty u nosiciela mutacji BRCA1 zdiagnozowanego dzięki rozpoznaniu raka piersi u jego córki.

Beata Iwanowska-Chomiak, Róża Poźniak-Balicka

1893

1893

Ocena występowania infekcji HPV16 u chorych na raka krtani

Anna Mucha-Małecka, Beata Biesaga, Anna Janecka-Widła, Marcin Przewoźnik, Krzysztof Małecki, Ela Pluta

1895

1895

Całkowita odpowiedź po zastosowaniu metotreksatu u pacjenta leczonego z powodu rozsianego raka płaskonabłonkowego policzka

Damian Ślepecki, Joanna Herma

1896

1896

Poszukiwanie genetycznych czynników wpływających na progresję guza liściastego piersi u kobiet

Jerzy Mituś, Agnieszka Adamczyk, Kaja Majchrzyk, Artur Kowalik, Janusz Ryś, Joanna Niemiec

1897

1897

Wspomagana ultrasonograficznie przezustna endoskopowa biopsja guzów przestrzeni przygardłowej.

Jakub Powała, Marcin Polkowski, Jacek Lenartowicz, Andrzej Mróz, Jakub Zwoliński, Andrzej Kawecki

1898

1898

Rak piersi u mężczyzn na Podkarpaciu w latach 1963–2018

Jan Gawełko, Marek Cierpiał-Wolan, Andrzej Kawecki

1899

1899

Ocena skuteczności radioterapii u starszych chorych na raka głośni w stopniu zaawansowania T1 oraz czynników prognostycznych wpływających na wyniki leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób współistniejących.

Anna Mucha-Małecka, Krzysztof Małecki, Beata Biesaga, Natalia Amrogowicz, Anna Patla, Ela Pluta

1901

1901

Ocena późnych odczynów popromiennych w gruczole tarczowym w korelacji ze stężeniem cytokiny TGF-β1 u chorych leczonych napromienianiem z powodu nowotworów regionu głowy i szyi.

Katarzyna Wiśniowska-Kabara, Dorota Kiprian, Andrzej Jarząbski, Milena Niemiec, Marek Dedecjus, Maria Kowalska, Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Wojciech Michalski, Andrzej Kawecki

1902

1902

Radioterapia protonowa chorych na struniaka krzyżowo-guzicznego odcinka kręgosłupa – wstępna ocena wyników i tolerancji leczenia.

Tomasz Skóra, Dominika Wojton-Dziewońska, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Mariusz Wszołek, Konrad Urbanek, Kamil Kisielewicz, Eleonora Góra, Renata Kopeć, Agnieszka Chrostowska, Emilia Krzywonos, Damian Kabat

1903

1903

Terapia borowo neutronowa (BNCT) – innowacyjna w Polsce metoda leczenia nowotworów głowy i szyi.

Karolina Wójciuk, Michał Dorosz, Agnieszka Dróżdż, Edyta Michaś, Marytna Waluś, Marcin Zieliński, Michał Gryziński, Janusz Kocik

1905

1905

Znaczenie prognostyczne wskaźników retikulocytarnych oraz erytropoetyny u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) poddanych radio- i radio-chemioterapii

Jolanta Mrochem-Kwarciak, Beata Smolska-Ciszewska, Adam Idasiak, Regina Deja, Aleksandra Chmura, Rafał Suwiński

1907

1907

Odległe wyniki radykalnej radioterapii u chorych na przyzwojaki regionu głowy i szyi.

Zbigniew Szutkowski

1910

1910

Ocena tolerancji leczenia promieniowaniem jonizującym u chorych po mastektomii z jednoczesnym wszczepieniem ekspandera.

Róża Poźniak-Balicka, Beata Iwanowska-Chomiak, Dawid Murawa, Sławomir Cieśla, Agnieszka Ławnicka

1912

1912

Wstępna ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania radioterapii protonowej u pacjentów z wysokozróżnicowanymi glejakami mózgu: doświadczenia własne Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie.

Dominika Wojton-Dziewońska, Olga Urbanowicz, Konrad Urbanek, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Chrostowska, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Kamil Kisielewicz, Eleonora Góra, Emilia Krzywonos, Renata Kopeć, Tomasz Skóra

1915

1915

Wskaźniki stanu zapalnego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku płaskonabłonkowym gardła środkowego.

Jolanta Mrochem-Kwarciak, Andrzej Wygoda, Paweł Polanowski, Regina Deja, Aleksandra Chmura, Agnieszka Mazurek, Adam Brewczyński, Tomasz Rutkowski, Krzysztof Składowski

1916

1916

Zależność pomiędzy stężeniem lipokainy związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL), a stężeniem kreatyniny w surowicy i moczu u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi.

Joanna Huszno, Jolanta Mrochem-Kwarciak, Zofia Kołosza, Regina Deja, Aleksandra Chmura, Tomasz Rutkowski, Krzysztof Składowski

1921

1921

Pooperacyjna radioterapia u chorych na żółtakogwiaździaka wielopostaciowego.

Anna Mucha-Małecka, Krzysztof Małecki, Dariusz Adamek, Renata Wróbel-Radecka, Anna Patla, Natalia Amrogowicz, Piotr Madej, Elżbieta Pluta

1923

1923

Wczesna i późna tolerancja radykalnej radioterapii (SIB-IMRT) u chorych na raka odbytu.

Tomasz Skóra

Copyrights © 2023 Via Medica